14 oct. 2009

Les epoques del temps


Les epoques del temps es el tema que estic estudian a Medi. Hi ha diferents epoques del temps com: la prehistoria, els Romans, els Castells, els Navegants, les primeres fabriques i els nostres dies. La Prehistoria es quan la gent vivia amb coves o cabanyes, s'alimentaven caçant i collint fruits. Caçaven amb eines de silex. Els Romans ja van construir cases i vehicles com vaixells de vela. Els Castells tenien esglesies com la Gotica i feia molta pudor en els carrers. Els Navegants van descobrir America i es van inventar la impremta. A l'època de les primeres fabriques es van inventar el telefon, la radio etc. Els nostres dies s'ha inventat l'ordinador.